Da li ste zainteresovani za pretplatu na kompletno izdanje "Bilja i zdravlja" u elektronskom obliku?
Da, svakako
Zavisi od uslova pretplate
Ne
Broj 235
aktuelno izdanje
Do terapije bez greške
Dijabetes i HbA1C test
Piše: I.Kovačić

Dijabetes tipa 2 je jedna od najčešćih tegoba savremenog čoveka i zato se karakteriše kao pandemijska bolest 20. i 21. veka. Dijabetes tipa 2 u osnovi ima genetsku predispoziciju i ukoliko se na nju nadovežu faktori rizika iz spoljašnje sredine kao što su stres, nepravilna ishrana i smanjena fizička aktivnost, dolazi do kliničkog ispoljavanja bolesti.
Osnovni simptomi šećerne bolesti su zamor, slabost, sušenje usana, pojačana žeđ, pojačano mokrenje, gubitak u telesnoj težini i zamagljen vid.
Najčešće se javlja u starijoj životnoj dobi, ali zbog savremenog načina života ima i sve mlađih bolesnika.

Upravo iz tih razloga savremena medicina traga za što efikasnijim načinima utvrđivanja šećerne bolesti i njenog praćenja. Jedna od takvih metoda je i primena testa HbA1C.
- Po novim preporukama iz jula 2012. godine test HbA1C koristi se kao jedan od parametara za dijagnostikovanje šećerne bolesti, kao i za njeno praćenje, odnosno držanje pod kontrolom - kaže za naš časopis dr Veselinka Jovanović, specijalista interne medicine-endokrinolog iz doma zdravlja „Dr Ristić”. Test se radi kao skrining za ranu detekciju dijabetesa tipa 2 kod pacijenata posle 45. godine koji imaju prekomernu telesnu težinu i dodatne faktore rizika za razvoj dijabetesa.

Prednosti

Naša sagovornica kaže da je prednost ovog testa u tome što pacijent ne mora da se muči da svakodnevno po više puta vadi krv i prati nivo šećera, kako se to ranije radilo.
- Najprecizniji uvid u nivo šećera u krvi dobija se višestrukim merenjem u toku dana, znači natašte, pred glavne obroke, dva sata posle obroka, pred spavanje i u 3 časa ujutro. Međutim, naglašava dr Jovanović, ovaj postupak je pravo mučenje za pacijenta. Zato HbA1C koji daje podatak o prosečnom kretanju šećera u krvi unazad tri meseca ima nezamenljiv značaj. Zahvaljujući njemu dobijamo informaciju o tome da li je ili ne potrebno korigovati terapiju.

Primena

- Glikozilirani hemoglobin A1C se određuje u svim laboratorijama i to uglavnom iz venske krvi. Iz kapilarne krvi se retko određuje zbog potrebe za posebnim reagensima, mada neki od savremenijih aparata za samokontrolu šećera imaju mogućnost kontrole i nivoa šećera i HbA1C. Određivanje HbA1C se može raditi u bilo koje doba dana, nevezano za unos hrane i terapije. Od 2011. godine je uveden i novi standard u praćenju vrednosti HbA1C koja se sada, pored izražavanja u procentima, meri i u milimolima po molu. Ova standardizacija je prihvaćena u cilju dobijanja što preciznijih rezultata.

Naša sagovornica napominje i da rezultati HbA1C testa mogu da budu lažno povišeni ili sniženi ako pacijent ima neko hematološko oboljenje koje prati abnormalnost eritrocita, hemoglobina. Neprecizan rezultat mogu da dobiju i pacijenti sa oboljenjem jetre i bubrega. U trudnoći su rezultati HbA1C niži za 0,5 odsto zbog hemodilucije i drugih faktora.

Za obolele

Uloga testa HbA1C je izuzetno velika posebno za pacijenate obolele od šećerne bolesti koji su već na terapiji.

Rizik

- Visok rizik za razvoj dijabetesa tipa 2 imaju pacijenti kod kojih je HbA1C 5,7 do 6,4 odsto, i kod njih se testiranje radi jednom godišnje - kaže dr Veselinka Jovanović. Pacijentimaa koji se leče od šećerne bolesti preporučuje se praćenje HbA1c dva puta godišnje ukoliko je bolest dobro kontrolisana, a pacijentima koji teže regulišu šećer predlaže se kontrola na tri meseca.

Vrednosti

Ciljne vrednosti HbA1C u lečenju bolesti su HbA1C manji od 7 odsto. Za pacijente sa dijabetesom tip 2 koji su kraće bolesni a nemaju kardiovaskularna oboljenja poželjnija je striktnija kontrola, odnosno da je HbA1C manji od 6,5 odsto, dok je pacijentima koji imaju pridružena oboljenja uz koje je nemoguće ostvariti striktnu kontrolu ciljna vrednost HbA1C manja od 7,5 do 8 odsto.

Kriterijumi

- Kriterijumi za dijagnostikovanje dijabetesa tipa 2 su kada je šećer natašte veći ili jednak od 7mmol /l, kada test HbA1c je veći od 6,5 odsto ili kada je šećer posle OGGT testa sa 75g glukoze veći ili jednak od 11,1mmol/l - kaže dr Veselinka Jovanović.

Broj 235
Za "Bilje i Zdravlje" govore:

Milena Vasić, glumica

Brana Radović, atletski trener


Lečenje biljem
Čajevima protiv alergije


Fizička aktivnost

Puls bira vežbe


Pankreas
Diriguje zdravljem iz stomaka


Lečenje bola
Uzmi lek čim zaboli


Zelenousna školjka

Jača zglobove
štiti želudac

Fizioterapeut Radomir Antić
Namešta bez greške

Detoksikacija
Glina čisti otrove

Darovi prirode
Bambus kao hrana

Za i protiv gladovanja

Od čišćenja
do trovanja

Vaspitanje
Učite dete dobrim delima


Psihologija
Čitanje i pisanje kao terapija