Da li ste zainteresovani za pretplatu na kompletno izdanje "Bilja i zdravlja" u elektronskom obliku?
Da, svakako
Zavisi od uslova pretplate
Ne
Broj 115
aktuelno izdanje
Kao dragi kamen
Piše:Jelena Matijević

Najčešće za njih kažemo da su "čudo od deteta" ili "mali geniji" a to su samo neki od epiteta kojima opisujemo decu sa posebnim darom po čemu se razlikuju od vršanjaka. Dugotrajni aplauzi posle njihovih koncerata, oduševljenje umećem malih slikara ili klincima koji kao od šale rešavaju matematičke zadatke ili se bave drugim naukama ne mogu da ne privuku pažnju. Ko su, zapravo, oni?
- Talentovani imaju izraženu potrebu i težnju da se njihova naročita sposobnost pokaže - objašnjava dr Biljana Pirgić, dečji psihijatar i psihoanalitičar, načelnik Odeljenja za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju KBC "Dragiša Mišović". - Zbog toga nije mogućno da se talenat kad-tad ne ispolji i da talentovano dete ne bude zapaženo. Ali, kada će i ko će prvi to da otkrije zavisi od čitavog niza okolnosti. Najčešće se to dogodi u porodici još u predškolskom uzrastu, što potvrđuju (auto)biografije čuvenih talenata. U njima su gotovo uvek rečenice "od najranijeg detinjstva je pokazivao izrazitu sklonost" ili "od malih nogu je imala posebnu veštinu".
- Ukoliko roditelji, ili oni koji podižu dete, ne primete da je dete darovito, ili se talent jasno ne ispolji u pretškolskom periodu, škola je najčešće mesto gde do toga dođe - kaže dr Pirgić. - Pedagozi, psiholozi, učitelji, nastavnici i drugi stručni saradnici, mogu da prepoznaju talentovano dete na testiranju za upis u školu, na osnovu rezultata koje postiže u učenju, ili interesovanja koje pokazuje za neke oblasti.

Talentovana deca se prepoznaju i po nekim drugim obeležjima - izuzetnoj opštoj inteligenciji, izraženim sposobnostima za određene oblasti (muziku, igru, matematiku, govorništvo, vizuelne umetnosti, sport, prirodne nauke, društvene nauke), po visokom nivou posvećenosti za ono što rade, kao i motivaciji ili kreativnosti.
- Nije, međutim, dovoljan urođeni dar za neku oblast da "svetla" budućnost i uspešnost budu zagarantovani. Jer, razvijanje talenta, kao i psihološki razvoj ličnosti, složen je proces - poručije dr Pirgić i dodaje da posedovanje talenta, ili talenata, a priori ne znači da će da se ostvare.
Neophodan je čitav niz adekvatnih i usklađenih podsticaja roditelja i učitelja, kao i harmonični psihološki razvoj, na dugom putu od prepoznatog talenta do njegovog punog razvoja. Iskustva koja se stiču od najranijeg perioda života, u interakciji sa okruženjem, izgrađuju unutrašnji svet koji omogućava, ili ometa, razvoj talenta. Ukoliko su ta iskustva nepovoljna i lažna formiraće se unutrašnji svet ispunjen teskobom i neprijatnim sadržajima, što usporava psihološki razvoj, a samim tim i razvoj talenata.

Zbog toga dr Pirgić naglašava da je izuzetno važno da se deca, koja se prepoznaju kao talentovana, obrazuju u posebnim institucijama ili odeljenjima za nadarene. Tom prilikom se podrazumeva da je važan adekvatan podsticaj roditelja, ali i lični kontakt pedagoga sa učenikom.
- Roditelji, ali i učitelji, često su fascinirani talentovanim detetom. Od početka ga odvajaju od druge dece i podstiču njihov doživljaj posebnosti i samozaljubljenosti. To, kasnije, otežava proces razvoja talenata i smeta mladima da dožive sebe i svet oko sebe na pravi način. S druge strane postoje primeri nedovoljnog stimulisanja talenata tako da oni prestaju da se trude i razvijaju svoju darovitost. Postoje i deca koja imaju talenat za jednu ili više oblasti, ali nisu dovoljno ni motivisana ni istrajna, pa lako odustaju od realizacije svojih potencijala. Sve u svemu međuigra između urođenog dara, razvoja dečje psihe, procesa učenja, motivacije i istrajavanja, uz mnoštvo drugih činilaca, uključujuči podršku roditelja i okoline, izuzetno je slojevita i zahtevna. Zbog toga bi sa talentovanom decom trebalo da se radi kao kad se obrađuje dragi kamen. Jer, dovoljna je čak i mala greška da umesto predmeta kojem se divimo sve ode u paramparčad.

ZAMKE
Specijalni tretmani
- Posebno bih ukazala na moguće zamke u procesu podsticanja razvoja talentovane dece - ističe dr Biljana Pirgić. - Deca kod kojih je prepoznat talenat često imaju neadekvatan "specijalni tretman" roditelja, ali i škole, učitelja ili pojedinih nastavnika. Za talentovano dete je podjednako pogubno "gušenje" talenta ali i preterano forsiranje posebnih sposobnosti nauštrb drugih potreba, za igrom, druženjem, emocionalnim vezama, razvijanjem drugih veština za koje ima potrebu i interesovanje... U psihijatrijskoj i psihoterapijskoj praksi susrećemo se uglavnom sa decom i mladima kod kojih postoji nesklad u razvijanju talenta sa celokupnim psihološkim razvojem. Ukoliko takva neusklađenost potraje često dolazi do emocionalnih smetnji (depresivnost, agresivno ponašanje, emocionalna labilnost, anksioznost), inhibicija zbog visokih potencijala i sposobnosti, razvojnih problema, pa do veoma ozbiljnih psihijatrijskih poremećaja.

KO JE DAROVIT?
- Psihološke teorije na različite načine definišu i određuju pojam "talent", ali u većini slučajeva ovaj termin označava prirodni dar ili urođenu sposobnost i potencijal koji podrazumeva natprosečnu opštu umnu sposobnost i natprosečnu sposobnost za neku određenu oblast (nauke, umetnosti, sporta)- objašnjava dr Biljana Pirgić.- Sve to uz naglašenu težnju da se ta sposobnost izrazi. Darovitost ili talent(i) se, kao izuzetna potencijalna sposobnost, ispoljava u jednoj ili u više oblasti, pa možemo da govorimo o talentovanoj ili višestruko talentovanoj deci.

Broj 115
Praziluk odžačar za vene

Kukuruz bistri pamet

Bilje leči tugu

Istine i zablude o žutom šećeru
Beli, ali u boji

Za "Bilje&Zdravlje" govore:

Prim. dr med. sci. Jelisaveta Kunosić i
dr Ivana Džamić o alergijama
Kad se organizam razbesni

Dr Slobodan Aćimović o respiratornim oboljenjima
Jesen nosi nevolje

Dr Biljana Pirgić o talentovanoj deci
Kao drago kamenje

Georgij Nazarov, naturolog
Ovas i pirinač izbacuju otrove

Ivan Vukić, savetnik zdravih navika
Čovek teži ravnoteži

U dodatku DIJETE

Šarena trpeza topi kilograme

Smršajte i izbacite otrove

Jelena Subotić, psiholog nutricionista
Opasni novi trendovi

"Bilje&Zdravlje" poklanja čitaocima aparate za merenje pritiska, vage koje određuju količinu masnoće u telu i biljne preparate