Da li ste zainteresovani za pretplatu na kompletno izdanje "Bilja i zdravlja" u elektronskom obliku?
Da, svakako
Zavisi od uslova pretplate
Ne
Broj 168
aktuelno izdanje
Preci kroje sreću
Porodični raspored

Piše:B.Z.
Poredak ljubavi ili porodični raspored je fenomenološka metoda, koja svojim efikasnim isceliteljskim dejstvom prevazilazi okvire klasičnog terapeutskog rada. To je način isceljenja koji uključuje kako nama poznato transpersonalno, tako i unutrašnji duševni domen i odnose unutar porodice i socijalne sredine. Ovaj postupak istovremeno prevazilazi granice ličnog i omogućava uvid u transgeneracijske dinamike i njihovo dejstvo na pojedinca. Spoznaja tih dinamika putem takozvanog kolektivnog pamćenja, omogućavajući nam uvid u povezanost i smisao odnosa, dovodi do neverovantnog napretka i konačnog rešenja i ozdravljenja.
Ova metoda ne bavi se samo površinom simptoma već traga za njihovim korenima i probleme rešava na nivou na kojem su i nastali. Za kratko vreme dovodi do promena, koje su trajne. Terapija se sprovodi individualno ili u grupi pred kojom pojedinac iznese samo u nekoliko rečenica simptome koji ga onemogućuju i smetaju mu u životu.
Ono što ovu metodu čini specifičnom je da klijent između ljudi koji su prisutni u grupi bira po ličnom osećaju po jednog predstavnika za svakog ključnog člana porodice: oca, majku, i na primer, starije i mlađe dete.
Predstavnici članova porodice ubrzo počnu da se ponašaju kao i sami članovi te porodice, osećaju njihovo unutrašnje stanje, ponekad čak izgovaraju i iste rečenice, koje su karakteristične za one koje trenutno predstavljaju. Dakle, daju informacije o dubinskoj, često skrivenoj dinamici odnosa u porodici, upućujući svojim ponašanjem na nekoga ko je nepravedno isključen, kome je nasilno uskraćeno pravo na pripadnost. To na primer može biti abortirano dete, neko ko je ubijen, neko ko se nije ponašao po moralnim kodeksima porodice i slično. Njihovo ponovno uključivanje u porodični sistem – na energetskom nivou – dovodi do pomirenja na jednom dubljem nivou, blokade se transformišu u životnu snagu, ponovo se otvara put ka ljubavi, koja je u svakom od nas.
U trenutku kada se pronađe uzrok, istina je izašla na videlo, po pravilu teška i bolna, ali oslobađajuća.
Velika je mogućnost da kroz porodični raspored, u grupnoj terapiji kroz predstavnike dođemo na nivo povrede u prošlosti koja je zapisana u našim genima. Tu treba dovesti do pomirenja, do isceljenja koje onda omogućava da se u sadašnjem životu bolje i kvalitetnije živi. Kada se postane podsvesno svestan. To nije metoda čarobnog štapića koji može da leči sve bolesti. Radi se više o spoznaji i ličnom napretku. Ima fantastičnih uspeha u prevazilaženju vrlo teških bolesti koje se ovom metodom mogu potpuno izlečiti. Međutim, svaka bolest i put svakog čoveka su različiti. Zato se mora bez obzira na uspehe i na sličnost primera, svakom pristupiti pojedinačno.
Veoma je zanimljivo da u ovoj terapiji klijent može da izabere predstavnika i za samog sebe i da pošto napravi početni raspored članova porodice, sedne sa strane i posmatra šta se događa.
Pred očima prisutnih počinje da se pojavljuje mreža osećanja, osećaja, doživljaja, međusobnih emocija, raznih stanja, tajni, barijera, blokova, koalicija, protivkoalicija, svega onoga što u stvari čini skrivenu dinamiku te porodice.
Poredak se zasniva na osnovnoj ljudskoj sposobnosti da saoseća sa sebi bliskima, ali i sa drugim ljudima koji mu nisu preterano bliski. Zato se predstavnik iz grupe može, bez kognitivnog saznanja, uvesti u energetsko, porodično polje klijenta i osećati se kao neki njegov predak. Bez ikakvog prethodnog saznanja o tome, jer se radi o energetskom znanju polja tog klijenta.
Na osnovu te dinamike može neko na seminaru u grupi, iako ne zna ništa o dinamikama porodičnog sistema klijenta, da se potpuno opusti i da se ponaša kao muž, ili žena, otac ili majka, čak može da ide dotle da izgovara i iste rečenice. Kada klijent vidi sebe na "pozornici" onda može mnogo lakše da dođe do spoznaje i na kognitivnom, ali i na energetskom, podsvesnom nivou, jer energija kada dođe do isceljenja automatski isceljuje i telo, i dušu.

O METODI
Porodični raspored ili poredak ljubavi jedna je od 18 metoda tradicionalne medicine koje je Ministarstvo zdravlja Srbije ozvaničilo uvrstivši ih u Pravilnik o tradicionalnoj medicini.
O tome šta je porodični raspored, kako se primenjuje i kako deluje na zdravlje, čitaocima „Bilja i zdravlja“ objašnjavaće u nekoliko narednih brojeva Vlado Ilić, vodeći evropski terapeut u ovoj metodi, jedan od
bliskih saradnika Berta Helingera, rodonačelnika metode.

VODIČ
Informacije o predavanjima, seminarima i edukaciji za sistemske terapeute možete dobiti u Udruženju za sistemsku porodičnu terapiju i sistemska rešenja na telefon 062/604-700. Sledeći seminar i radionica Poretka ljubavi koje vodi Vlado Ilić održaće se 15 do 17. oktobrau DAH teatru, Marulićeva 8, u Beogradu. Besplatno uvodno predavanje počinje u petak, 15. otobra u 18 na Kolarčevom univerzitetu i nastavlja u Dah teatru.

- Poredak ljubavi se uspešno primenjuje na svim kontinentima i pored naziva "Order of Love" poznat je i pod terminima "Familienaufstellung", "Constellation Work" ili "Hellinger-Work".

( U sledećem broju o energiji nerođenog deteta)

Broj 168