Da li ste zainteresovani za pretplatu na kompletno izdanje "Bilja i zdravlja" u elektronskom obliku?
Da, svakako
Zavisi od uslova pretplate
Ne
Kroz auru do isceljenja
Alternativa - između nauke i mistike
Maja Mandić

Piše J. Holclajtner

Psiholog, pisac, predavač i kreator mnogobrojnih spiritualnih seminara kao što su čitanje aure, škola tarota... Sve je to Maja Mandić tako da se samo po sebi nameće pitanje kako ona povezuje znanje iz klasične psihologije sa drevnim veštinama kao što je, na primer, tarot.
- Kada sam u ulozi psihologa savetodavca ne koristim tarot, ali mi znanje iz ove veštine i drugih spiritualnih sistema ponekad pomaže da bolje i sveobuhvatnije intuitivno i energetski sagledam problem koji pacijent ima. A, rad na proširenju svesti, kroz različite istočne i zapadne sisteme spiritualnosti, omogućava mi da vidim auru pacijenta, promene u njegovoj energiji dok govori o problemu ili mentalne slike iz njegovog ličnog polja. Te informacije koristim da uspešnije nađem rešenje i pokrenem isceljujuće energije. Uostalom, danas se u psihologiji, pogotovo psihologiji uspeha, koriste mnoge metode i vežbe koje vode poreklo iz različitih duhovnih sistema ali su dobile nova imena i upakovani su u novu "ambalažu".

* Posebnu pažnju u terepiji posvećujete ritualima i meditaciji. Može li to na bilo koji način da optereti pacijenta ili da kod njega izazove zavisnost?
- Ritual i meditacija su samo arhačni nazivi za nešto što se i danas koristi ali pod nazivima koji su manje provokativni za nauku i religiju. Inače, i jedna i druga tehnika su se koristile u okviru zapadnih i istočnih sistema duhovnog razvoja s tim što su oni sa Zapada više skloni ritualu a istočnjaci meditativnim praksama. Ritual je tehnika koja, upotrebljavajući određene simbole, pokrete ili izgovaranje značajnih rečenica pomaže da se koncentrišemo i usmerimo na cilj koji želimo da postignemo. Meditacija je sličan proces, ali se tada odabrani simbol duhovnog rasta i razvoja postavlja unutra i posmatra duhovim očima. Što se tiče moguće zavisnosti od meditacija i rituala važe ista pravila kao i za bilo koju drugu vrstu zavisnosti. Lično mislim da je mnogo bolje da je neko zavistan od kratke, svakodnevne, okrepljujuće meditacije nego od televizora ili čokolade.

* U okviru seminara o Astralu poentu stavljate na učenje o astralanoj projekciji. Objasnite našim čitaocima o čemu je reč. Mnoogi strahuju od astralnih putovanja jer pomisle - šta ako se ne vratim u svoje telo?
- Astralna projekcija je stari naziv za ono što je danas u psihologijii ili parapsihologiji naziva izvantelesno iskustvo (OBE) ili lucidno sanjanje (LD). Izvantelesno iskustvo je naša sposobnost da, dok spavamo ili smo u dubokom transu, održimo svesnost, dislociramo deo svesti i vidimo telo kako sedi ili leži u sobi, kao i prostor u kome se nalazimo ali i da po volji izađemo i saznajemo šta se dešava u fizičkom svetu. Lucidno sanjanje je veoma često iskustvo koje je imao svaki peti ili šesti čovek. Ono se odnosi na svesnost u snovima. To su one situacije kada znamo da sanjamo ili imamo svest da se nalazimo u snu. Svesno lucidno sanjanje omogućava da menjamo sekvence sna i da, dok smo u stanju sanjanja, biramo u kojim predelima želimo da se nalazimo i šta hoćemo da radimo tokom spavanja.

* U okviru astralne projekcije radite na analizi snova. Da li su snovi nesvesno astralno putovanje snevača?
- Analiziranjem snova dolazimo do poruke koju nam šalje naše nesvesno, inače naš mudriji deo, a što je važno za svakodnevni život i lični razvoj. Cilj astralne projekcije ili lucidnog sanjanja je pre svega da se proširi svest. To znači da tokom perioda sanjanja ne izgubimo svest ili da se prepustimo scenama sna i događajima kao pasivni i nesvesni, već da aktivno koristimo ovu trećinu naših života koju provodimo u spavanju. To praktično znači da, ako sam svesna u snu, a juri me strašan vuk mogu da izaberem da se suočim sa njim i vidim šta leži iza tog zastrašujućeg simbola ili da pobegnem i promenim sekvencu sna tako da se nalazim u prijatnom, mirnom i bezbednom okruženju. Recimo na obali jezera.

* Seminar o praktičnoj magiji bi trebalo da život učini kvalitenijim. Da li čovek na taj način zadire u sferu nekih energija koje mogu da mu na bilo koji način naškode? I, može li on nekome na taj način da naškodi?
- Energija je jedna, po svojoj prirodi nije ni dobra ni loša nego nautralna i može da se upotrebljava i zloupotrebljava. Što se tiče praktične magije ne volim da koristim taj naziv jer je provokativan, uvek zazvuči kao nešto tajanstveno, nepoznato, čudesno, više ili manje zastrašujuće ali moćno! U praksi magija se svodi na usavršavanje moći vizuelizacije, koncentracije i poznavanja simbola da se postignu duhovni i praktični ciljevi. Inače, magija ne deluje van postojećih i poznatih zakona prirode. Onaj ko izučava magiju u stvari uči kako da pojača sposobnosti ili kvalitete a da smanji ono što ga blokira na putu duhovnog razvoja i ostvarenja lične celovitosti.

* Na seminarima podučavate kako se čita aura. Kakve koristi možemo da imamo od toga?
- Čitanje aure je lepa i laka tehnika. Obično na prvom času kažem polaznicima da će odmah da vide prvi, blještavo beli, plavičasti ili zlatasti sloj koji uokviruje telo i označava nečiju energiju i opšte zdravstveno stanje. Pored ovog sloja aure, uz malo vežbanja, može da se vidi još nekoliko slojeva koji otkrivaju kakva je priroda čoveka, koja mu je dominantna boja, u kakvom je raspoloženju i mentalnom stanju. Na auri se, takođe, vide iscrpljene oblasti koje ukazuju na zdravstveni problem. Ta nagomilana negativna energija potencijalno može da napravi psihičke i fizičke probleme. Čitanje aure omogućava da različitim tehnikama čišćenja ili radom na prevazilaženju negativnih stavova, energetskih blokova i potisnutih osećanja predupredimo bolest.

* Kakvu ulogu imaju boje u čišćenju i energizovanju aure?
- Boje jačaju ili kompenzuju nedostatak neke energije u našem sistemu. Dobra vežba je da se ujutru, kada otvorimo orman, upitamo koja nam boja prija. Odgovor će da ukaže koji nam tip energije nedostaje, ili je iscrpljen. Ili, koja nam je boja, odnosno energija, potrebna u situaciju u kojoj se nalazimo tog dana da nas podrži i ojača za izazove koji nas očekuju. Na primer, crvena se obično vezuje za životnu energiju, akciju i prodornost, narandžasta za seksualnost i kreativnost, žuta i oker za ispoljavanje sebe, zelena za osećajnost, ljubav i otvorenost, plava za autoritet, autentičnost i smirenost, ljubičasta za duhovnost, stvaralaštvo a indigo za mir, samospoznaju i postojanost. Crno i belo se posmatraju kao zaštine boje koje zatvaraju i štite auru, ali ne bi trebalo predugo da se nose.

* Tokom terapije regresijom vraćate pacijenta u bivše živote. Kako znate da to nije trauma nekog pretka zapisana u genetskoj memoriji, ili nagoveštaj nečega što će tek da se dogodi?
- Svima prvo savetujem da prvo prođu kroz određeni oblik klasične psihoterapije da se isključi mogućnost da je problem posledica ovoživotne traume. Posle toga slede tehnike koje se bave porodičnom nesvesnim, kao što su na primer porodične konstelacije. Tek posle toga, ako problem i dalje opstaje, mogu da primenim neke tehnike vraćanja u prošle živote.

* Da li pod regresijom podrazumevate i vraćanje pacijenta u traumtaična iskustva iz sadašnjeg života ili to radite kao psiholog terapeut primenjujući znanja iz klasične psihologije ?
- Mogu da radim i jedno i drugo, zavisno od klijenta, njegovog problema i potrebe. Kod nekih problema regresija je prirodan proces jer psiha teži da se vrati na mesto na kome je blokirana energije. To može da se ispolji i kroz javljanje zaboravljenih sećanja iz detinjstva ili neke traumatične situacije koja je potisnuta. Kada se pacijent vrati na to mesto on više nema, na primer, pet godina, već, recimo, trideset, i ono što ga je potreslo sagledava većom snagom i zrelošću.

* Iz svih vaših terapija proizilazi zaključak da radite na samospoznaji kao najboljem vodiču ka zdravlju i zadovoljstvu. Da li postoji neki redosled u svemu tome ili svako od nas može da odabere ono što smatra da je najbolje za njega?
- Put ka samospoznaji je uvek individualan. Verujem da bi uvek trebalo da slušamo sebe i svoj unutrašnji glas. Neki ljudi odmah mogu da se prihvate najtežeg, da reskiraju, dovode sebe u granične situacije, opasno eksperimentišu i da iz toga izađu sa dobrim razvojnim iskustvom. Drugima više odgovara lak, postepen i siguran pristup koji dovodi do istog rezultata. Baš zbog toga je dobro da postoji veliki broj pravaca, tehnika, škola i metoda čiji je cilj samoostvarenje i lični i duhovni razvoj. Verujem, takođe, da svako od nas, posle malo traženja, može da pronađe sistem koji mu je po meri i koji mu obezbeđuje razvoj i samoostvarenje i čini srećnijim, zadovoljnijim i svesnijim.

INTUICIJA
Ni mistična ni tajanstvena
- Kao i razmišljanje i maštanje i inutuicija je naša urođena sposobnost, pa svako može da oseti, predvidi i nasluti događaje ili mogućnosti, ili da dobije informacije koje ne mogu da se objasne racionalnim ili, jednostavno, nisu očigledne. Nekome se to ispljava kroz snove, nekome kroz predosećaj, drugome kroz čudnu uznemirenost ili misli koje mu padaju na pamet. Često se plašimo takvih naslućivanja zato što ih ne poznajemo, ali kada više saznamo o mehanizmu delovanja i njihovoj prirodi, što nije ni mistično ni tajanstveno, onda možemo da ih koristimo za razvoj i dobrobit.
Kao i kada je reč o ostalim sposobnostima neki su za to talentovaniji i imaju izraženiju intuiciju i poverenje u svoja predosećanja. Ali u svakom slučaju čvrsto sam uverena, a to je i praksa pokazala, da svako može da razvije intuiciju, da nauči kako da je koristi i da ima korist od podataka dobijenih na ovaj način. Isto važi i za isceliteljske sposobnosti. Svako od nas može da nauči da sluša svoje telo i um, da oseti njihovu energiju i potrebe i da pokrene, ojača i usmeri isceljujuće snage u sebi - kaže psiholog Maja Mandić.

Broj 98
Danijela Vranješ
Voli Zvezdu obožava Čarlston

Fito-dijeto terapija
Ginko čuva pamćenje

Iz travarske radionice Živka Bartulina
Bilje jače od bubrežnog kamena

Api terapija
Medeni eliksir mladosti

Mentalno zdravlje
Kroz auru do isceljenja

Darovi prirode
Pasulj, azuki, mungo

Bilje štiti bilje
Kupusar beži od celera

Stomačni problemi
Spasonosna biljna vlakna

Osteoporoza
Gladnim kostima sit ne veruje

Terapija svetlošću
Lampa tera crne misli

Izgled i tegobe
Bosi po glavi kubure sa srcem