Da li ste zainteresovani za pretplatu na kompletno izdanje "Bilja i zdravlja" u elektronskom obliku?
Da, svakako
Zavisi od uslova pretplate
Ne
Autokontrola
IZAĐITE IZ SVOJIH EMOCIJA

Nije se jednom potvrdilo da pozitivna osećanja i smeh i optimistički stav prema svemu što nas okružuje produžavaju životni vek. S druge strane, naučno je dokazano da negativna osećanja izazivaju niz poremećaja i oboljenja. Danas se pouzdano zna da su zdravstveni problemi, koji na prvi pogled imaju fizičke uzroke (lumbalni sidrom, drugi poremećaji kičme), prouzrokovani i psihičkom komponentom. Štetan uticaj negativnih emocija na opšte psihofizičko zdravlje izraženiji je ako se gomilaju u dužem periodu. To je posebno slučaj u društvenoj klimi obeleženoj nesigurno šću, nestabilnošću i neizvesnošću kakva je, na žalost, kod nas. Suočeni sa problemima na poslu, gubitkom zaposlenja, niskim životnim standardom, porodičnim konfliktima, osujećenjima raznih vrsta, ljudi reaguju ljutnjom, besom, zavišću...
Ta osećanja deluju kao otrov i dovode do različ itih psihosomatskih poremećaja. Suprotno uvreženom mišljenju da na emocije ne može da se utiče postoje tehnike za njihovu kontrolu. Neke zahtevaju posebnu obuku, ali ima i onih koje svi mogu da primene i na njih ćemo da se usresredimo.

Vežba 1 Sedite udobno, zatvorite oči i potpuno se opustite. Ako ste ve- žbali ritmičko disanje opisano u `Bilju & Zdravlju` (broj 21 od 04.02.2005.) sada ga primenite. Ako niste, jednostavno nekoliko minuta dišite lagano i ravnomerno. Počnite da “posmatrate” slike i misli koje vam prolaze kroz glavu, ali nemojte da reagujete na njih, nego ih neutralno posmatrajte. Zamislite da ih gledate na ekranu ispred vas. Posle 5-10 minuta zamislite da je ekran sasvim prazan (beo, ili crn) i pokušajte da tu sliku zadržite što duže u svesti. Misli i slike će i dalje da dolaze (nemojte da im se opirete!) već ih pustite da “prođu” i mirno vratite pažnju na prazan ekran. Postepeno produžavajte period držanja pažnje na praznom ekranu i, kada uspete da bez dugih prekida to uradite 5 minuta - pređite na sledeću vežbu.

Vežba
2 Kao i tokom prve vežbe udobno sedite zatvorenih očuju, potpuno se opustite i ritmički dišite nekoliko minuta. Zamislite sebe u nekoj situaciji u kojoj burno reagujete i u kojoj vam se javljaju negativna osećanja - ljutnja, bes, ljubomora, ogorčenje, očajanje... Da biste se bolje uživeli najbolje je da se prisetite neke stvarne situacije u kojoj ste tako reagovali. Zamislite da se situacija dešava oko vas kao kada se odvijala u stvarnosti. Pokušajte da vidite učesnike događaja (šta rade i šta govore) i ponovo doživite sebe u toj situaciji (kako se ponašate, šta govorite i kako se osećate). Ako se iole uživite, oživećete i negativna osećanja koja je prate. Sada dolazi ključni momenatvežbe! Kao u prvoj vežbi zamislite ispred sebe ekran i scenu projektujte na njega. Na taj način scena više neće da se odigrava oko vas, već ćete da gledate film. Zajedno sa ostalim učesnicima na ekranu bi trebalo da vidite i sebe, ali, ne kao aktera, već kao “glumca”. Pokušajte pri tom da se, koliko god možete, odvojite od emocija. Zauzmite stav neutralnog i nezainteresovanog posmatrača. Premeštanje situacije na ekran pomoćiće vam u tome. Radite ovu vežbu dok ne budete u stanju da se odvojite od svojih emocija u meri kojom ćete biti zadovoljni. Ako ste uspeli potvrdiće vam treća vežba.

Vežba 3 Cilj ove vežbe je da naučite da se u realnoj situaciji odvojite od emocija. Trebalo bi da traje otprilike nedelju dana (ne morate da je radite čitavog dana!), ali je važno da je primenite u situacijama u kojima reagujete negativnim osećanjima. U toku vežbe zamislite da niste u svom telu, već pored njega i da neprekidno posmatrate sebe, svoje i reakcije na ponašanje drugih. Dakle, budite sve vreme `pored sebe` kao nemi, neutralni posmatrač i pokušajte da ne reagujete emocionalno na ponašanje ljudi oko vas. Ukratko, posmatrajte sebe kao da posmatrate neku drugu osobu, kao da gledate glumca na filmskom platnu. U slučaju da je neko besan i želi da se svađa sa vama nema potrebe da se uzbuđujete, jer se to dešava osobi koju posmatrate. Da li ćete da uspete da to postignete pre svega će da zavisi od toga kako ste odradili prve 2 vežbe. Ukoliko niste zadovoljni, ponovite ih! Ova vežba će da vam pokaže da ne morate da budete uslovljeni sredinom koja vas okružuje i onim što se dešava oko vas i pomoćiće vam da postanete svesni da vaše emocije nisu vi, da su kao odeća koju možete da obučete i svučete. S vremena na vreme ponovite ove 3 jednostavne vežbe da biste održali formu. Oslobodićete se negativnih emocija koje vam truju život i krnje zdravlje.

Misli se da na emocije ne može da se utiče, a postoje efikasne tehnike koje svi mogu da primene da ih zauzdaju i posebno - da se oslobode negativnih koje su uvod u bolesti