Da li ste zainteresovani za pretplatu na kompletno izdanje "Bilja i zdravlja" u elektronskom obliku?
Da, svakako
Zavisi od uslova pretplate
Ne
Broj 226
aktuelno izdanje
Čisti zemlju, vodu, telo
Čudesna moć zeolita
Thinkstock

Na nekoliko lokaliteta zeolit se nalazi i u Srbiji, a o njegovim karakteristikama i primeni za "Bilje i zdravlje" govori dr Nevenka Rajić, profesor Tehnološko - metalurškog fakulteta u Beogradu i predsednik Zeolitskog društva Srbije.
- Zeolit je alumosilikatni mineral, čije su osnovne strukturne jedinice - tetraedri, povezani preko rogljeva u pravilnu trodimenzionu strukturu, čija je osnovna karakteristika poroznost - prisustvo geometrijski pravoilno uređenih kanala i šupljina. U porama zeolita smešteni su lako pokretljivi joni natrijuma, kalijuma, kalcijuma, magnezijuma i molekuli vode. Ova jedinstvena hemijska i strukturna svojstva zeolitu daju mogućnost raznovrsne upotrebe. Na primer, u vodi netoksični joni iz zeolitske rešetke lako se izmenjuju toksičnim, koji su prisutni u zagađenoj vodi. Na ovaj način zeolit može da očisti vodu od toksičnih jona poput olova, kadmijuma ili radioaktivnih jona. Sličnu efikasnost zeolit ispoljava i u čišćenju zemljišta kada se pospe po njemu i dođe u dodir sa vodom - kaže dr Rajić.
Zahvaljujući poroznoj strukturi zeolit karakteriše velika specifična površina. Tako samo jedan gram zeolitskog praha ima površinu i do 100 kvadratnih metara, što zeolitu daje izvanredna apsorpciona svojstva.
- Srbija raspolaže velikim nalazištima zeolita: ležišta zeolita - klinoptilolita nalaze se na 4 km od centra Beograda, u Slancima, zatim na Fruškoj gori, a ležište Zlatokop u Vranjskoj banji najveći je rudnik zeolita u Evropi (oko dva miliona tona). Procenjuje se da je mogućnost eksploatacije zeolita iz ovog rudnika oko 200 godina. Veliko ležište klinoptilolita nalazi se i u Igrošu kod Brusa na Kopaoniku, gde je trenutno aktuelna eksploatacija ovog minerala. Iako u prirodi postoji više od 50 vrsta zeolita, u Srbiji je zastupljen klinoptilolit.
Na žalost, kako prof. Rajić naglašava, zeolitski resursi Srbije nisu u dovoljnoj meri iskorišćeni, a sigurno bi mogli da predstavljaju jedan od načina privrednog oživljavanja. Veliku korist od primene ovog minerala mogla bi da ima i poljoprivreda jer zeolit nanet na zemljište povećava sadržaj humusa u površinskom sloju: joni koje biljka koristi za rast polako izlaze iz strukture zeolita i tako bivaju usvojeni kroz koreni sistem, pa biljka dolazi do magnezijuma, kalijuma, kalcijuma, ili azota iz amonijaka, kojim zeolit lako može da se obogati. S druge strane, zahvaljujući uticaju koji zeolit ima na balans elektrolita u organizmu, utvrđeno je da ubrzava metabolizam stoke i doprinosi boljem tovu, pa se koristi kao suplement u stočnoj hrani.

Od Temze do Černobila
Zeolit je korišćen i za čišćenje Temze, koja je do pre nekoliko decenija, zbog velikog zagađenja bila mrtva reka. U Černobilu su, da bi umanjili efekte nuklearne katastrofe, devedesetih godina velike površine zemljišta oko nuklearke posipali upravo prirodnim zeolitom - klinoptilolitom.

D.Kljajić
U sledećem broju: primena zeolita u medicini

Broj 226
Za "Bilje i Zdravlje" govore:

Jadranka Jovanović, primadona
Dr Zoran Krivokapić, akademik

Čudesna moć zeolita
Čisti zemlju, vodu, telo

Biljne kupke
Leče i opuštaju

Gojaznost
Obim struka mera zdravlja

Edem pluća
Samo lekar spasava život

Oboljenja pankreasa
Obuzdaj apetit

Vitamini B grupe
Za mentalnu i fizičku snagu

Lekovi i hrana
Izbegnite opasne veze

Alternativa
Kad zabole kukovi...

Crna rotkva
Zatvara vrata prehladi

Tajne dugovečnosti
Vedar duh, dug život

Domaći hlebovi
Sam svoj pekar

Pokloni za decu
Igračke najbolji izbor

Uvećanje limfnih žlezda dece
Znak za uzbunu

Polne infekcije žena
Oprez zdravlje čuva

Kozmetika na bazi biljnih ulja
Za nežan i baršunast ten

Lepota
Bez bora na 8 načina

Šiacu tretman
Oslobodite puteve energije

Rekreacija
Tibetanske vežbe za večnu mladost

Seoski turizam
"Kraljica voća" kod Sente

Odmor u ritmu tambura

Zračenja
Ubi nas "život na dugme”

Impotencija
Bez stida do leka

Feng šui/Boje i mršavljenje
Plava kuhinja čuva liniju