Da li ste zainteresovani za pretplatu na kompletno izdanje "Bilja i zdravlja" u elektronskom obliku?
Da, svakako
Zavisi od uslova pretplate
Ne
BILJE I ZDRAVLJE

Osnivač i izdavač Kompanija "Novosti" AD

Generalni director Kompanije "Novosti" AD

Nedeljko Krsmanović

Glavni i odgovorni urednik

Milorad Vučelić

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika za revijalna izdanja

Dragan Vićanović

Redakcija

E-mail: bilje@novosti.rs

Štampa: Politika AD Cetinjska 1 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije ISSN 1820-0737 COBISS.SR-ID 115337484