Da li ste zainteresovani za pretplatu na kompletno izdanje "Bilja i zdravlja" u elektronskom obliku?
Da, svakako
Zavisi od uslova pretplate
Ne
Kontakt

Adresa Redakcije:Trg Nikole Pašića 7, 11000 Beograd

Poštanski fax 208

Telefoni:Redakcija

Centrala 3028-000/

lokali 1143, 1097, 1098, 1099/;

Fax 3398-056

Marketing 3028-244

E-mail: bilje@novosti.rs ****Pretplata

Pretplata u zemlji sa poštarinom:

TRI meseca 690,00 dinara

ŠEST meseci 1380,00 dinara

Pretplata u inostranstvu:

TRI meseca 2010,00 dinara

ŠEST meseci 4020,00 dinara

Za sve informacije u vezi pretplate za zemlju i inostranstvo, pitati na telefone: 011/3028-102, 011/3398-348 Avionska poštarina se obračunava posebno i pri uplati dodaje se pretplatnoj ceni. Fax: 011/3028-105 e-mail: pretplata@novosti.rs